Logo: Ansökan om gemensam avfallsbehållare
print Skriv ut och fyll i på papper

Introduktion

En förutsättning för att ni ska kunna ansöka om gemensam avfallsbehållare är att ni är grannar med varandra.

Utskriven ansökan med bilagor kan skickas till:
Lidingö stad
Tekniska förvaltningen
181 82 Lidingö

Ifyllt formulär kräver båda fastighetsägarnas elektroniska signering.

För att starta formuläret vänligen klicka 'Framåt'.