Information

Torghandel får bedrivas på delar av Gyllenhjelmstorget, Stora Torget och Västervikstorget i Strängnäs, Rådhustorget i Mariefred, Selaötorget i Stallarholmen och Åkers styckebruk 1:465 (väster om torget).

I Strängnäs kommuns lokala ordningsföreskrifter för torghandel finns regler gällande fördelning av platser, villkor för försäljning, saluståndens utseende, avgift, med mera.

Observera att du ska ange platsen för saluståndet noggrant i ansökan, bifoga skiss över berörd mark och beräknad yta.

När du skickar in detta formulär godkänner du att Strängnäs kommun lagrar dina lämnade uppgifter enligt Personuppgiftslagen (PuL).
Läs mer om PuL