Introduktion

Information

Västerås stad tillämpar flexibla parkeringstal. Det innebär att en byggherre kan få reduktion på parkeringstalen för bil genom att arbeta med åtgärder som till exempel bilpool eller faciliteter för cyklister. Reduktionen räknas fram stegvis utifrån ett grundtal som baseras på exploateringens läge i staden. Reduktion kan endast ges för de boende och/eller verksamma och inte för boendebesökare, kunder eller besökare till verksamheter.

Med det här verktyget vill vi underlätta för dig som bygger och ge dig möjlighet att testa hur de flexibla parkeringstalen påverkar antal parkeringsplatser i ditt projekt.
Verktyget baseras på Västerås stads parkeringsriktlinjer, antagna 5 november 2015. Se länk.

Till din hjälp har vi även tagit fram en checklista för planering av parkeringar, se länk.

BTA= Bruttoarean är summan av alla våningsplans area och begränsas av de omslutande byggnadsdelarnas utsida.