Logo: Bidrag till offentliga kulturarrangemang
print Skriv ut och fyll i på papper

Introduktion

I detta formulär kan du ansöka om ett eller flera arrangemang.
Sista ansökningsdatum:

30 november för arrangemang under kommande vårtermin.
31 maj för arrangemang under kommande hösttermin.

Denna blankett kan även skrivas ut och ska då skickas till:
Lidingö stad,
Kultur- och fritidsförvaltningen
181 82 Lidingö