Logo: Information om vaccination mot difteri stelkramp och kikhosta

Information

Information om vaccination mot difteri, stelkramp och kikhosta

Väljer du att skriva ut och fylla i e-formuläret för hand lämnar du formuläret till ansvarig skolsköterska på respektive skola. Insjuknandet i difteri och stelkramp har nu nästan upphört helt i Sverige eftersom minst 90 procent av alla barn har vaccinerats. Det är dock viktigt att ta förnyelsedoser eftersom det hela tiden finns risk för smitta. Ditt barn har sannolikt vaccinerats mot difteri, stelkramp och röda hund på BVC. Vaccinationerna måste dock upprepas för att ett fullgott skydd ska bibehållas. Därför erbjuds eleverna vaccination mot difteri, stelkramp och kikhosta.

Difteri

Är en svår svalgsjukdom som kan orsaka kvävningsdöd hos barn. Dessutom producerar difteribakterien ett gift som allvarligt kan skada hjärta, njurar och nervsystem. Sjukdomen finns fortfarande i utvecklingsländerna där vaccineringen är bristfällig.

Stelkramp

Orsakas av ett gift som produceras av en bakterie som ligger vilande i jord och som kan finnas i avföringen från djur och människor. Man kan smittas vid till exempel en sårskada som blir nedsmutsad av jord. Sjukdomen är livshotande med svåra kramper som kan leda till andningsförlamning. Antibiotika hjälper inte.

Kikhosta

Är en smittsam bakteriesjukdom med långvarig attackvis hosta, kikningar och kräkning. Spädbarn kan få allvarliga andningsproblem, viktminskning och andra komplikationer.

Kan vaccinationen ge besvär?

Vaccinationen ges i överarmen och kan ge en rodnad och i vissa fall rejäl svullnad och ömhet på injektionsstället, ibland kan även få feber. Detta är inte farligt utan det visar att kroppen reagerar och bearbetar vaccinet och det brukar gå över på några dagar.

När ska man skjuta upp vaccinationen?

Man undviker att vaccinera barn med akut infektionssjukdom med feber och tydligt nedsatt allmäntillstånd. Det är inget hinder att vaccinera om barnet har en lättare infektion som en vanlig förkylning. Det är heller inget hinder att man vaccinerar barn med astma eller eksem. Barn som nyligen fått vaccination mot tuberkulos eller gula febern bör skjuta upp vaccinationen. Informera skolsköterskan i så fall.

Har barnet redan haft kikhosta?

Även om ditt barn har haft kikhosta är det viktigt att vaccinera. Immuniteten avtar nämligen successivt och för att bibehålla skyddet är det viktigt att ”fylla på”.

Hur länge varar skyddet efter denna vaccination?

Enligt vad man vet nu, varar skyddet mellan 10-20 år. Ditt barn kommer att behöva upprepande doser senare i livet.

Skolhälsovården utgår från att vårdnadshavare med gemensam vårdnad agerar i samförstånd om enbart en av dem skriver under.

För att starta formuläret vänligen klicka 'Framåt'.