Logo: Ansökan om kommunalt bostadstillägg för LSS-boende
print Skriv ut och fyll i på papper

Intro

Detta formulär ska användas om du vill ansöka om kommunalt bostadstillägg för bostad enligt 9 $ 9 lagen (1993:387) om stöd och service till vissa funktionshindrade, LSS.

Uppgifter som du behöver ha innan du börjar fylla i detta formulär är:
  • Senaste deklarationen
  • Pensionuppgifter (tjänste- ,privat, utlands)
  • Hyra/månad
Om du väljer att fylla i en papperskopia och skriva under ska den skickas till:
Lidingö stad
Stöd och omsorgsförvaltningen
181 82 Lidingö
 

För att starta formuläret vänligen tryck på knappen 'Framåt'.