Inledning

Med denna tjänst kan du ansöka om förhandsbesked

Genom att ansöka ber du kommunen göra en enkel prövning ifall en bygglovspliktig åtgärd får utföras på önskad plats. Efter ett positivt besked måste du också ansöka om bygglov.
För att ansöka på bästa sätt måste du känna till vissa uppgifter som kommunen behöver för sin handläggning. Fastighetens beteckning måste fyllas i och kartutdrag bifogas med uppgifter om husets tänkta läge. Kontakta gärna din kommun om du har frågor inför din ansökan.

» Uppgifter markerade med en kräver information för att komma vidare.
» Om du vill vänta med att slutföra din ansökan - Spara den.
» Avbryt - raderar alla uppgifter och tjänsten återgår till sidan "Välj".
» Om du vill Avsluta och lämna tjänsten utan att skicka in – Stäng sidan.