Ansökan om ersättning istället för a-kassa

Visar att avsnitt eller fält på sidan är obligatoriskt
 Förklarande text med exempel

Information om ersättningen

Ersättning istället för a-kassa kan betalas ut i högst 43 ersättningsdagar inom 180 kalenderdagar efter din sista anställningsdag.

Ersättningen uppgår till 80 procent av din fasta kontanta lön.

Vad krävs?

Ersättning istället för a-kassa kan du få om du och din rådgivare kommer överens om att du ska delta i en aktiv insats som medför att du mister rätten till a-kassa på grund av a-kassans bedömning att du inte står till arbetsmarknades förfogande.

Ansökan

Direkt efter att du och din rådgivare har kommit överens om en aktiv insats där du kan förlora rätten till a-kassa kan du ansöka om ersättningen.

Information om utbetalning

När du har påbörjat den aktiva insatsen och du vill ha ersättning utbetald skickar du in blanketten "Utbetalning av ersättning istället för a-kassa", som du hittar på vår webbplats:
www.omstallningsfonden.se.

Blanketten är en försäkran om du har deltagit i den aktiva insatsen. Du kan inte skicka in blanketten innan du har genomfört aktiviteten utan du ansöker i efterhand, antingen för någon eller några veckor i taget, eller för hela perioden på en gång.
För att starta formuläret vänligen klicka 'Framåt'.