Introduktion

Uppgifter som du behöver ha innan du börjar fylla i detta formulär är:
  • Namnet på den hemtjänstutförare du valt, om du inte väljer enligt turordningslista www.lidingo.se
  • Kontaktuppgifter på fullmaktsinnehavare, god man etc
  • Kopia på fullmakten
  • Den sökandes e-legitimation krävs vid digital ansökan
Om du väljer att fylla i en papperskopia och skriva under ska den skickas till:

Lidingö stad
Omsorgs- och socialförvaltningen
181 82
Lidingö

För att starta formuläret vänligen tryck på knappen 'Framåt'.