Välj

Med denna tjänst kan du ansöka om bygglov.

För att ansöka på bästa sätt måste du känna till vissa uppgifter som kommunen behöver för sin handläggning. Fastighetens beteckning måste fyllas i, uppgifter om kontrollansvarig när så krävs och vilka ritningar och handlingar som normal ska bifogas med ansökan.

» Markering kräver information för att komma vidare.
» Avvakta med att färdigställa ansökan - Spara den och fortsätt senare.
» Avbryt - raderar alla uppgifter och tjänsten återgår till startsidan.
» Avsluta och lämna tjänsten utan att skicka in – Stäng sidan.

Vad vill du göra