Introduktion

Nedsatt avgift
Nedsatt avgift beviljas om det finns särskilda orsaker, till exempel elevs sjukdom. Bifoga alltid intyg på de särskilda orsakerna med din ansökan. Om intyget är en kopia ska det vara vidimerat.

Befrielse från avgift
Befrielse från avgift beviljas om hushållet tjänar mindre än 10 000 kronor före skatt/månad eller om
hushållet beviljats ekonomiskt bistånd av socialkontoret. Bifoga alltid intyg på detta med din ansökan. Om intygen är kopior ska de vara vidimerade.

Väljer du att skriva ut och fylla i e-formuläret för hand skickar du formuläret till:

Lidingö stad,
Musikskolan 181 82 Lidingö.

E-formulär som skickas via webben går till musikskolan@lidingo.se

För att starta formuläret vänligen tryck på knappen 'Framåt'.