Information

Strängnäs kommun vill gärna ta del av dina tankar och idéer för att kunna förbättra verksamheterna och följa med i utvecklingen. I det här formuläret kan du lämna dina synpunkter, förslag eller ställa en fråga.

All inkommande post till kommunen är offentliga handlingar. Det innebär bland annat att allmänheten och massmedia har rätt att ta del av innehållet. Det finns uppgifter och information som är sekretessbelagd. Strängnäs kommun rekommenderar att inte skicka konfidentiella eller känsliga uppgifter via e-post. Kontakta oss då hellre per telefon, telefonnummer till kommunens växel är 0152-291 00.

Personuppgiftslagen (PuL)
Vid handläggning av ditt ärende registreras och behandlas dina uppgifter i enlighet med Personuppgiftslagen (PuL). På datainspektionens webbplats hittar du mer information om PuL.