Information

Innan vigseln

1. Folkbokföringen vid det lokala Skatteverket kontaktas för att få blanketten ansökan om hindersprövning. Blanketten finns också på Skatteverkets webbplats eller kan beställas på telefon: 0771-567 567.

2. Ansökan om hindersprövning ska fyllas i, skrivas under och skickas tillbaka till folkbokföringen vid Skatteverket. Därefter skickas ett intyg om hindersprövning och ett vigselintyg automatiskt hem. Intygen gäller under fyra månader. För utländska par, eller om en av parterna inte är skriven i Sverige, måste svensk hindersprövning göras.

3. Intyget Hindersprövning och Vigselintyg från Skatteverket lämnas eller skickas till Kontaktcenter minst två veckor före vigseldagen. Intygen används som underlag till protokoll och vigsel.

4. Bokning av dag, tid och plats ska göras minst en månad innan vigseldagen. Namn och adress på de två personer som ska vara vittnen lämnas också in. Vittnena ska vara över 18 år och kan vara parets släktingar eller vänner. Brudparet ansvarar själva för att dessa vittnen närvarar.

Hindersprövning och Vigselintyg skickas till
Västerås stad
Kontaktcenter
721 87 Västerås