Information

Föreningar som uppfyller Strängnäs kommuns bidragspolicy gällande grundläggande kriterier och bestämmelser för att söka bidrag kan söka kommunalt föreningsbidrag.

Fritidsbidrag
Fritidsbidragen gäller för idrottsföreningar, handikappföreningar, naturföreningar och ideella föreningar.

Ansökan om aktivitetsbidrag och utbildningsbidrag ska vara kommunen till handa senast 25 februari och 25 augusti. Bidragen utbetalas i oktober respektive april.

Ansökan om medlemsbidrag, lokalbidrag och bidrag till resor och domare ska vara kommunen till handa senast 25 augusti. Bidragen utbetalas i februari nästkommande år. Med ansökningen ska verksamhetsberättelse, resultat- och balansräkning och revisionsberättelse från det senaste verksamhetsåret bifogas.

Stimulansbidrag ansöks löpande under året och bidragssumman är inte fastlagd.

För sent inkommen ansökan ger inte rätt till bidrag.

Läs mer om fritidsbidrag på kommunens webbplats

Kulturbidrag
Kulturbidragen gäller för föreningar med verksamhet inom konst, musik, litteratur, teater, film, foto, dans, lyrik, med mera. Andra föreningar som kan vara berättigade till bidrag är de med verksamhetsinriktning att värna om kulturarvet, så som hembygdsföreningar.

Ansökningar gällande kulturbidrag ska vara kommunen till handa senast 1 november.

Läs mer om kulturbidrag på kommunens webbplats

Vid handläggning av ditt ärende registreras och behandlas dina uppgifter i enlighet med Personuppgiftslagen (PuL). (På datainspektionens webbplats hittar du mer information om PuL).