Inledning

Med denna tjänst kan du anmäla installation av eldstad/rökkanal.

För att anmäla på bästa sätt måste du känna till vissa uppgifter som kommunen behöver för sin handläggning. Fastighetens beteckning måste fyllas i, ritningar och handlingar bifogas. Kontakta gärna din kommun om du har frågor inför din anmälan.
» Markering kräver information för att komma vidare.
» Avvakta med att färdigställa anmälan - Spara den och fortsätt senare.
» Avbryt - raderar alla uppgifter och tjänsten återgår till startsidan.
» Avsluta och lämna tjänsten utan att skicka in – Stäng sidan.