Ansökan om a-kasseutfyllnad

Visar att avsnitt eller fält på sidan är obligatoriskt
 Förklarande text med exempel

Information om ersättningen

Under de första 200 ersättningsdagarna uppgår ersättningen till 80 procent av din lön, inklusive a-kasseersättning.

Under ytterligare 100 ersättningsdagar uppgår ersättningen till 70 procent av din lön, inklusive a-kasseersättning.

Ersättningen kan betalas ut i högst 300 ersättningsdagar inom 450 kalenderdagar efter din sista anställningsdag. Du får ersättning från Omställningsfonden för samma dagar som du får ersättning från a-kassan eller aktivitetsstöd från Försäkringskassan.

Vad krävs?

A-kasseutfyllnad kan du få om du blir arbetslös och får grundersättning från en a-kassa. Hos Alfa-kassan kan du få grundersättning utan krav på medlemskap.

Du behöver även ha en lön som överstiger a-kassetaket, a-kassetaket varierar under de 300 dagar som a-kasseutfyllnad kan utbetalas. De första 100 dagarna måste din tidigare lön överstiga 25 025 kronor per månad för att du ska kunna få a-kasseutfyllnad från Omställningsfonden. För att få ersättning dag 101-200 behöver din lön överstiga 20 900 kronor. De resterande 100 dagarna behöver din lön överstiga 23 885 kronor för att du ska kunna få a-kasseutfyllnad.

För att ha rätt till a-kasseutfyllnad krävs också att du har fem års sammanhängande anställningstid hos arbetsgivaren vid sista anställningsdag, varav de fyra senaste ska ha varit tillsvidareanställning, samt att du inte har tackat nej till erbjudande om annat arbete hos din arbetsgivare som du skäligen borde ha godtagit.
För att starta formuläret vänligen klicka 'Framåt'.