Information

Det här formuläret ska användas för ansökan om lokal/anläggningstider för föreningars huvudsakliga verksamhet. Inomhustider ansöks senast 31 maj.

Strötider kan sökas när som helst på http://fri.strangnas.se/bokning/

Föreningar med verksamhet som i huvudsak bedrivs inomhus prioriteras i första hand i inomhusanläggningarna och vice versa.

I samband med att du lämnar uppgifterna i e-tjänsten medger du att Strängnäs kommun behandlar personuppgifterna om dig enligt personuppgiftslagen (PUL). Enligt §§ 26 och 28 i samma lag har du rätt att, på skriftlig begäran, få information om och rättelse av de uppgifter som behandlas.