Logo: Ansökan om seniorbostad
print Skriv ut och fyll i på papper

Introduktion

Regler för seniorboende


Från och med den 1 april 2004 är det möjligt att ställa sig i kö till stadens seniorboende på Tor, Frimurarhemmet eller i Brevik.

Följande regler gäller:

Rätt att stå i kö till seniorboende


Personer som är folkbokförda på Lidingö har rätt att stå i kö till seniorboende från den dag de fyller 70 år. Gifta eller sammanboende par få stå i kö från den dag som den äldste fyller 70 år.

Köavgifter


Ett belopp på 245 kronor per år tas ut i köavgift.

Tilldelning av seniorlägenhet


Ensamstående erbjuds normalt maximalt två rum och kök. Par kan erbjudas lägenhet som är större än två rum och kök.

Bytesrätt


En seniorlägenhet får inte användas som bytesobjekt på den öppna marknaden. Byte av lägenhet kan dock vara möjligt inom seniorbostadsköns bestånd om möjlighet till detta finns.

Avvakta med att anta ett erbjudande


Den som ställer sig i kö ska ange tidigaste inflyttningsdatum och önskemål om område. Både inflyttningsdatum och önskemål om område kan ändras under kötiden. Den som tackar nej till ett erbjudande i enlighet med sina önskemål förlorar sin plats i kön.

Köordning


Lediga seniorbostäder förmedlas efter kötid. Anmälningar, som har inkommit samma dag, inordnas efter födelsedatum, där äldst går först.

Lidingö stad
Konsult- servicekontoret, Kundtjänst entréhall
18182 Lidingö

För att starta formuläret vänligen klicka 'Framåt'.
För att starta formuläret vänligen tryck på knappen 'Framåt'.