Introduktion

Mall för social utredning är en bilaga till ansökan eller anmälan om behov av god man/förvaltare.

Ansökan skickas till:
Stockholms tingsrätt
Aktuariekontoret
Box 8307
104 20 Stockholm

Anmälan skickas till
Lidingö stad
Överförmyndarexpeditionen
181 82 Lidingö

Telefon 08-731 31 01
Mejl overformyndaren@lidingo.se


För att starta formuläret vänligen klicka 'Framåt'.