Utbetalning av ersättning istället för a-kassa

Visar att avsnitt eller fält på sidan är obligatoriskt
 Förklarande text med exempel

Villkor för ersättningen

Förutsättningen för att du ska kunna få ersättning istället för a-kassa utbetald är att:

• du har ansökt om ersättning istället för a-kassa och fått ett förhandsbesked från Omställningsfonden om att du har rätt till ersättningen, samt

• du har kommit överens med din rådgivare om att delta i en aktiv insats som medför att du mister rätten till a-kassa, eller skulle ha mist rätten om du hade varit medlem i en a-kassa.

Alla beslut om aktiva insatser fattas av rådgivaren efter överenskommelse med dig. För att vara berättigad till ersättning istället för a-kassa måste det finnas ett sådant beslut från rådgivaren före insatsens genomförande.

Information om utbetalning

Denna blankett skickar du in när du har påbörjat den aktiva insatsen och du vill ha ersättning utbetald.

Blanketten är en försäkran om att du har deltagit i den aktiva insatsen. Du kan inte skicka in blanketten innan du har genomfört aktiviteten utan du ansöker i efterhand, antingen för någon eller några veckor i taget, eller för hela perioden på en gång.
För att starta formuläret vänligen klicka 'Framåt'.