Introduktion

Med denna tjänst kan du göra en anmälan avseende inre åtgärder för:

För att anmäla på bästa sätt måste du känna till vissa uppgifter som kommunen behöver för sin handläggning. "Fastighetens beteckning" måste fyllas i, kontrollansvarig anges, ritningar och handlingar bifogas. Kontakta gärna din kommun om du har frågor inför din anmälan.

Notera: En åtgärd kan vara bygglovspliktig eller anmälningspliktig - inte bådadera. Tänk också på att en anmälningspliktig åtgärd inte får påbörjas förrän byggnadsnämnden beslutat om startbesked.

» Uppgifter markerade med en kräver information för att komma vidare.
» Om du vill vänta med slutföra din anmälan - Spara den.
» Avbryt - raderar alla uppgifter och tjänsten återgår till sidan "Välj".
» Om du vill Avsluta och lämna tjänsten utan att skicka in – Stäng sidan.