Information

I det här formuläret kan du lämna intresse om att bli språkvän eller få en språkvän.

Tjänsten riktar sig till
• Dig som på frivillig basis vill engagera dig och vill lära känna ny kultur.
• Dig som är ny i Sverige och som vill lära dig mer om Sverige och svenska språket.


Så här går det till

1. Du anmäler att du antingen vill ha en språkvän eller att du vill ställa upp att vara språkvän. För att kunna anmäla dig måste du vara minst 18 år. Att vara språkvän är ideellt.

2. Integrationssekreterare matchar en språkvän eller en språkvänsfamilj med en sökande och vi träffas gemensamt för att samtala och presentera oss för varandra. Matchningen bygger på de sökandes angivna intressen, ålder, familj och individuella önskemål.

3. Ni får varandras kontaktuppgifter och sköter på egen hand kontakten med varandra. Man kan alltid kontakta samordnaren om frågor skulle uppstå. Samordnaren ansvarar för att eventuella frågor och problem hanteras korrekt.


Mer information hittar du på Strängnäs kommuns webbplats.

När du skickar information via våra e-formulär lagras dina personuppgifter för att vi ska kunna återkoppla till dig. Enligt personuppgiftslagen får vi inte registrera dina uppgifter utan ditt godkännande. Genom att du klickar på ”Skicka in” eller "Skriv under" i våra e-postformulär godkänner du att Strängnäs kommun lagrar dina uppgifter. Läs mer om personuppgiftslagen (PuL)